Polityka prywatności

 1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego itorebki.pl (Klientów) jest VITEL Dariusz Ugniewski z siedzibą przy ul. Wygonowej 28B/2, 05-230 Kobyłka, REGON: 385863168, NIP: 7591614742 zwany dalej Administratorem.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Gromadzone Dane

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego itorebki.pl poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracji przez Klienta, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, przesłanej korespondenci mailowej  lub w trakcie komunikacji z Klientem.

Gromadzone dane osobowe to: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło (gdy Klient dokona rejestracji na stronie itorebki.pl), adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.

 1. Cele przetwarzania Danych

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, czyli sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów. Bez zgody na przetwarzanie danych sklep itorebki.pl nie będzie w stanie wykonać złożonego Zamówienia.

Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe przekazywane są podmiotom odpowiedzialnym za realizację Zamówienia, takim jak:  pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia strony, podmioty odpowiedzialne za wysyłkę towaru: Poczta Polska, inpost, sendit.pl. Zakres przekazywanych danych osobowych Klienta powyższym podmiotom obejmuje jedynie dane niezbędne do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

3.1. Dane gromadzone są jedynie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia lub przez okres prowadzenia Konta przez Klienta, do momentu likwidacji Konta Klienta na żądanie Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.

4.2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Sklep itorebki.pl będzie przetwarzać dane osobowe klienta, dopóki nie wycofa on zgody. Zgodę można cofnąć kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresami kontakt@itorebki.pl, sklep@itorebki.pl oraz pod nr tel.: 22 300 11 36. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych w koncie użytkownika, jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora
 • sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych.

Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 1. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione dane osobowe i zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom, przed przetwarzaniem z naruszeniem prawa, nadużyciami, przypadkową lub celową manipulacją oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Pozostałe postanowienia

7.1. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.5. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę itorebki.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.