Regulamin sklepu internetowego itorebki.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy itorebki.pl działający pod adresem www.itoreki.pl.

2. Sklep Internetowy itorebki.pl [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na stronie www.itorebki.pl. Osoba zamierzająca dokonać zakupu w Sklepie, zarejestrowana w Sklepie lub osoba, która dokonała już zakupu w Sklepie, jest dalej zwana Klientem.

3. Właścicielem Sklepu jest firma VITEL Dariusz Ugniewski,

NIP: 7591614742,

REGON: 385863168,

tel: 22 300 11 36,

adres e-mail: kontakt@itorebki.pl, sklep@itorebki.pl

strona internetowa sklepu: www.itorebki.pl

4. Dokonanie zakupu w Sklepie przez Klienta jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem. Informacje podawane przez Klienta podczas rejestracji i dokonywania zakupu w Sklepie muszą być zgodne z prawdą. W przeciwnym wypadku realizacja zamówienia w Sklepie jest niemożliwa. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sklep oferuje towar w cenach brutto.

7. Klient ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Sklep.

8. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeważanie danych osobowych klienta w procesie realizacji zamówienia.

9. Klient składając zamówienie zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych podmiotom świadczącym usługę dostawy przesyłki.

II DOKONANIE ZAKUPU W SKLEPIE

1. Klient może dokonać zakupu towaru poprzez aplikację na stronie internetowej Sklepu: www.itorebki.pl.

2. Klient wypełniając formularz zakupu w Sklepie składa ofertę zakupu.

3. Sklep potwierdza przyjęcie oferty zakupu e-mailem wysłanym na adres Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zakupu przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu. Warunkiem realizacji zakupu jest podanie przez Klienta prawdziwych i poprawnych danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

4. Dla Klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III PŁATNOŚCI

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana poprzez jedną z form płatności dostępnych na podstronie Formy płatności. Wyboru formy płatności dokonuje Klient.

2. Ceny przesyłek określone są na podstronie Dostawa i płatność.

3. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i wysyłkę.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

IV WYSYŁKA ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Wyboru opcji wysyłki zakupionego towaru dokonuje Klient.

2. Zakupiony towar, po otrzymaniu wpłaty za towar i przesyłkę, Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
3 Zamówienia są realizowane na terenie Polski

V SKŁADANIE REKLAMACJI I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Sklep zobowiązuje się dostarczać towary bez wad fizycznych lub prawnych, według reguł określonych w Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W związku z powyższym Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności sprzedawanego towaru z umową lub ze względu na wadę prawną.

2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru Klientowi.

3. Jeżeli towar nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży tego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru.

4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien postępować zgodnie z zasadami opisanymi na podstronie Zwroty i reklamacje (reguły reklamacji opisane na niniejszej podstronie stanowią integralną część Regulaminu).

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta lub – w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny – po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia Klient jest zobowiązany wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia wygasa.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Sklep, a w razie jej zasadności żądania Klienta zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na podstronie Zwroty i reklamacje.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się i dokonując zakupu towarów w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji oferty zakupu.

2. Dane osobowe Klienta są należycie chronione przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo do wglądu lub zmiany swych danych. Klient ma prawo do zażądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych przez Sklep.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

VII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania wszelkich materiałów opublikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu – zarówno zdjęć, jak i opisów towarów oraz innych tekstów na stronie Sklepu.